ZŠ Nepomucká

3.A

Budova: Nepomucká 1

Třídní učitelka: M. Kubecová - e-mail

Další vyučující:

Asistentka pedagoga: J. Davidová - e-mail


ÚKOLY:

25.10. ČJ pracovní sešit str. 16 cv. 3; str. 17 cv. 4

 

AKCE: 

26.10. 28. říjen - projektový den - ČJ, M, VV, PČ

1.11. Halloween - projektový den - M, ČJ

2.11. Dušičky - projektový den, tvoření flipbooku, s sebou i kostým

5.11. Hájovna - dodělání krmítek - budeme se učit 2 hodiny

26.11. Divadlo V Dlouhé - Jak jsem se ztratil - 140,-Kč

 

 

 

 


Další informace:

AJ - paní učitelka Bobková prosí, abyste dětem pořídili úkolníček. Nenosí vypracované úlohy. 

 

Velice Vás prosím o doplnění výtvarných potřeb - hlavně ubrus, paletu, štětce, voskovky, vodové a temperové barvy! Hodně dětem chybí i nůžky!

 

Vážení rodiče, 

příspěvek do Rady rodičů pro šk. rok 2021/22, činí 300,-Kč na žáka. 

Číslo účtu je 2800667152/2010, variabilní symbol je stejný jako u ostatních plateb škole.

 


Odkazy: