Menu
ZŠ Nepomucká

O školní družině

 

Obecné informace o provozu školní družiny
 

Milí rodiče,

přináším Vám souhrnné informace o provozu ŠD ve školním roce 2023/2024.
 

Přihlášení dítěte do ŠD

Dítě je třeba do družiny přihlásit vždy na začátku nového školního roku. Není přihlášeno automaticky z minulého školního roku. Vychovatelky ŠD budou k dispozici již od rána 4. září 2023 od 7.45 hod. do 8.30 hod. v Nepomucké 3 (dřevák), Zahradníčkova 2 (Poštovka) a školní jídelně v Beníškové, později v odděleních školní družiny.

Platby

Poplatek za pobyt dítěte ve školní družině se hradí převodem na účet pro platby od rodičů pod nově přiděleným variabilním symbolem  a specifickým symbolem  550. Pozor, školní družina má jiné číslo účtu než školní jídelna.
Od 1. 9. 2023 je měsíční poplatek za školní družinu 350,- Kč.

 • č. ú. 5492972369/0800
 • specifický symbol 550
 • variabilní symbol zůstává stejný, pro nové žáky obdrží VS rodiče na začátku školního roku
 • platba na období září - prosinec 2023 (4 měsíce x 350,- Kč) 1400,- Kč - nutno zaplatit do 15.9.
 • platba na období leden - červen 2024 (6 měsíců x 350,- Kč) 2100,- Kč - nutno zaplatit do 15.1.
 • platbu je možné také uhradit jednorázově na celý školní rok 2023/2024 v částce 3500,- Kč do 15.9.

Provoz ŠD

 • Provozní doba ŠD je od 7.00 do 7.40 a od 11.40 hod. do 17.00 h.
 • Žáci mohou odcházet po obědě do 13.30 h a odpoledne od 15.00 h.
 • Uvolnění žáka ze ŠD není možné na základě telefonického hovoru. Má-li být dítě k samostatnému odchodu uvolněno dříve než v hodinu uvedenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů (zákonných zástupců).
 • V případě, že dítě nejde do družiny, přestože je k docházce ten den přihlášeno, předloží třídní učitelce před odchodem ze školy rodiči (zákonnými zástupci) podepsanou žádost o uvolnění.
 • ŠD chodí každý den ven, prosíme o vhodné oblečení a obuv (prosíme podepsat).

Přeji příjemný školní rok
Vedoucí ŠD, Křelinová Zuzana