Menu
ZŠ Nepomucká

Charakteristika školy

ZŠ Nepomucká v Košířích poskytuje žákům všeobecné základní vzdělání. Zaměstnanci školy dbají na klidnou pracovní atmosféru, vycházejí vstříc individuálním schopnostem a dovednostem žáků. Pro úspěšnou školní práci a řešení problémů nabízejí pedagogové všestrannou spolupráci s dětmi a jejich rodiči.

Nepomucka 1

ZŠ Nepomucká je úplnou základní školou s I. – IX. ročníkem. Škola vzdělává zhruba 600 žáků. Je umístěna v několika budovách. Hlavní pracoviště je v Nepomucké 1/139, kde jsou třídy všech ročníků. Další třídy pro děti 1. stupně se nachází na odloučeném pracovišti, v ulici Beníškové 1/1258. Pro potřeby školní družiny a částečně i pro umístění některých tříd 1. stupně využívá škola další odloučené pracoviště v ulici Nepomucká 3/1264. Od 1. září 2022 budou dvě 1. třídy umístěny v novém odloučeném pracovišti na Poštovce (Zahradníčkova 2/1118).

Nepomucka 1

Vybavení školy

Školní jídelna v budově v Beníškové zajišťuje stravování žáků pro obě pracoviště. Škola je dostatečně vybavena moderními výukovými pomůckami, průběžně je zajišťován kvalitní technický stav zařízení budov. Žáci využívají tělocvičny i víceúčelové hřiště.

Priority vzdělávání

Cílem práce pedagogů je vhodnou formou připravovat žáky na další studium. Vzhledem k jejich pozdějšímu uplatnění na dalším stupni vzdělávání a v praktickém životě klademe důraz na:

  • jazykové dovednosti
  • práci s ICT
  • osobnostní a sociální výchovu

Jmenované priority prolínají Školním vzdělávacím programem ZŠ Nepomucká, který je základním materiálem pro práci školy v jednotlivých vyučovacích předmětech. Znalosti, dovednosti a postoje dětí se snažíme formovat i pravidelnými celoškolními projekty, programem prevence sociálně patologických jevů a nabídkou aktivit pro volný čas.

Zaměstnanci

Chod školy zajišťuje průměrně 40 zaměstnanců, 30 pedagogických a 10 správních. Pedagogický sbor školy je složen z kvalifikovaných pracovníků, podporujeme jejich další individuální vzdělávání a společná školení zaměřená na priority vzdělávacího programu školy a týmovou spolupráci.

Spolupráce s rodiči

Důležitým prvkem v práci zaměstnanců školy je spolupráce s rodiči. Formálně je zajištěna činností Sdružení rodičů Nepomucká a existenci Školské rady. Neméně významná jsou společná jednání a řešení aktuálních situací, které v životě školy a žáků nastávají. Škola důsledně trvá na rychlém řešení problémů, odmítá jejich bagatelizaci a odklady řešení.

Přednost školy

Trvalého ocenění se škole dostává ze strany žáků a rodičů za ochotu komunikovat, naslouchat, pomáhat v drobných i závažných situacích. Právě „otevřené dveře školy“, pokládáme za největší přednost ZŠ Nepomucká.

Zima

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat