Menu
ZŠ Nepomucká

Školní družina

Do ŠD docházejí žáci prvního stupně. Do každého oddělení je přijímáno pravidelně 25 - 30 žáků. Oddělení školní družiny pracují podle samostatných ročních plánů, do kterých jsou zahrnuty i společné aktivity a projekty.

Školní družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce a umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti i přípravu na vyučování.

Jak nás kontaktovat?

 • Pro informace ohledně plateb za školní družinu: 
  výše úplaty za vzdělávací služby ve školní družině, způsob vrácení úplaty, přeplatku, variabilní a specifický symbol žáka v družině, číslo bankovního účtu, apod. 
  e-mail: druzina@nepomucka.cz
 • Pro obecné informace k chodu družiny:
  provoz a vnitřní režim školní družiny, činnost školní družiny, přihlášení a odhlášení účastníka ŠD, apod. 
  e-mail: druzina@nepomucka.cz
 • Pro konkrétní informace z jednotlivých oddělení a k jednotlivým žákům jsou určeny služební e-maily vychovatelek školní družiny (j.prijmeni@nepomucka.cz)