Menu
ZŠ Nepomucká

2. stupeň

Kontakty na vyučující a třídní učitele


Třídnictví 2023/2024

Asistentky pedagoga:

Vyučující předmětů:

Anglický jazyk
Německý jazyk
Český jazyk
Matematika
Dějepis
Zeměpis
Fyzika
Přírodopis
Chemie
Výchova k občanství
Informatika/Pracovní činnosti
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Tělesná výchova