ZŠ Nepomucká

2. stupeň

Kontakty na vyučující a třídní učitele


Třídnictví 2021/2022

Vyučující předmětů:

Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk
Český jazyk
Matematika
Dějepis
Zeměpis
Fyzika
Přírodopis
Chemie
Výchova k občanství