Menu
ZŠ Nepomucká

Školní jídelna

Vážení rodiče,

prosíme o včasné vyplnění přihlášky ke stravování. Upozorňujeme, že žáci se mohou stravovat ve školní jídelně pouze na základě řádně vyplněné přihlášky.

Obědy musí být uhrazeny předem, a to vždy do 25. dne předchozího měsíce. Noví strávníci během září nejpozději do 15. 9.