ZŠ Nepomucká

Rada rodičů

Co je Rada rodičů a proč přispívat?

Rada rodičů je orgán složený vždy z jednoho zástupce z řad rodičů z každé třídy. Schází se nejčastěji před třídními schůzkami a řeší s vedením školy podněty ze strany rodičů. 

Příspěvky jsou čerpány následujícím způsobem:

  • každý třídní učitel dostává 150,- Kč na žáka na drobné dárky či odměny a zároveň 2.500 Kč paušálně na třídní výlet. 
  • zbylé prostředky RR využívá na nákup vybavení pro školu, o které požádá vedení školy a je RR schváleno (učebnice, mikroskopy, kurzy zážitkové první pomoci, atp.)

Rada rodičů je orgán, kterému i vy můžete dát podnět k řešení!