Menu
ZŠ Nepomucká

Školská rada

Školská rada je orgánem školy, který dává možnost určitým osobám podílet se na správě školy:

 • zákonným zástupcům nezletilých žáků,
 • zletilým žákům a studentům,
 • pedagogickým pracovníkům školy,
 • zřizovateli,
 • dalším osobám.

Tomu odpovídá složení školské rady:

 • 1/3 členů jmenována zřizovatelem
 • 1/3 členů zvolena zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty
 • 1/3 členů zvolena pedagogickými pracovníky dané školy

Aktuální složení školské rady:

 • Zástupci zřizovatele:
  RNDr. Daniel Mazur
  Bc. Martin Damašek
 • Zástupci rodičů:
  Ing. Anna Vítková
  Mgr. Hana Spurná
 • Zástupci pedagogů školy:
  Irena Pospíšilová, Zdeněk Gajdůšek

Funkční období je 3 roky: 01/2019 – 01/2022