ZŠ Nepomucká

Budoucí 1. třídy

Zápis v roce 2023

Vážení rodiče žáků budoucích prvních tříd, 

ke školní docházce by v letošním školním roce měly nastoupit děti, které k 31. 8. 2023 dosáhly věku 6 let (děti narozené od 1. září 2016 do 31. 8. 2017), pokud jim nebyl udělen odklad, a děti po odkladu povinné školní docházky z předchozího školního roku.

Registrace předškoláků a následné vytištění potřebných dokumentů (žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, příp. žádost o odklad školní docházky) bude opět umožněno prostřednictvím elektronické aplikace. Následovat bude odevzdání potřebné dokumentace.
více informací

zapisdozs-praha5.praha

 

 

 

 

Zápisová aplikace bude zpřístupněna během března 2023 na adrese zapisdozs-praha5.praha.eu