ZŠ Nepomucká

Budoucí 1. třídy

Vážení rodiče žáků budoucích prvních tříd, 

jsme velmi rádi, že jste si pro zápis dcery či syna zvolili naši školu. Ke školní docházce by v letošním školním roce měly nastoupit děti, které k 31. 8. 2021 dosáhli věku 6 let (děti narozené od 1. září 2014 do 31. 8. 2015), pokud jim nebyl udělen odklad, a děti po odkladu povinné školní docházky z předchozího školního roku.