Menu
ZŠ Nepomucká

Budoucí 1. třídy

Zápis v roce 2024

Vážení rodiče žáků budoucích prvních tříd, 

ke školní docházce by v letošním školním roce měly nastoupit děti, které k 31. 8. 2024 dosáhly věku 6 let (děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018), pokud jim nebyl udělen odklad, a děti po odkladu povinné školní docházky z předchozího školního roku.

Registrace předškoláků a následné vytištění potřebných dokumentů (žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, příp. žádost o odklad školní docházky) bude opět umožněno prostřednictvím elektronické aplikace. Následovat bude odevzdání potřebné dokumentace ve dnech 10. 4. a 11. 4. 2024.

více informací

zapisdozs-praha5.praha

 

 

 

 

Zápisová aplikace bude zpřístupněna od 11. 3. 2024 na adrese zapisdozs-praha5.praha.eu