ZŠ Nepomucká

Kariérové poradenství

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2022/2023, užitečné odkazy

Informace k jednotné přijímací zkoušce 2023

Důležité termíny a další informace:

 • https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska
 • termíny odevzdání přihlášek:
  • obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022
  • obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2023
 • termíny jednotných přijímacích zkoušek (1. a 2. řádný termín):
  • Čtyřleté obory a obory nástavbového studia 13. a 14. dubna 2023 
  • Obory šestiletých a osmiletých gymnázií 17. a 18. dubna 2023
 • náhradní termíny (1. a 2. řádný termín):
  • 10. a 11. května 2023
 • talentové zkoušky:
  • SŠ s talentovou zkouškou 2. ledna – 15. ledna 2023
  • Konzervatoře 15. – 31. ledna 2023

Informace k přihláškám:

 • Přihlášky žákům připravíme s předvyplněnou stranou B (IZO školy + údaje o předmětech, známkách a průměrech). Žáci dostanou dva výtisky připravené přihlášky od svých třídních učitelů (jeden je rezervní). 
 • Přihlášku žáci obdrží:
  • pro obory s talentovou zkouškou na začátku listopadu 2022
  • pro obory vzdělání bez talentové zkoušky v průběhu prosince 2022
 • Postup vyplnění a potvrzení přihlášek:
  • zákonný zástupce vyplní stranu A jednoho výtisku přihlášky - zatím nepodepisuje, ani nenechává potvrdit lékařem
  • žák přinese přihlášku do školy ke kontrole nejpozději do 31.1.2023
  • škola provede kontrolu, a pokud bude vše v pořádku, udělá kopii, a oba stejnopisy ověří razítkem a podpisem
  • doplněné a podepsané přihlášky třídní učitel vrátí uchazečům do 10. 2. 2023
  • teprve pak rodiče podepíší, doplní případné potvrzení od lékaře a odevzdají na zvolené SŠ
 • Tento postup Vám i škole ušetří čas s případným přepisování přihlášek.

Užitečné odkazy s informacemi:

 • www.emiero.cz 
  orientační profilový test osobnosti
 • www.stredniskoly.cz 
  vyhledávač SŠ podle regionu nebo podle oboru studia, informace o dnech otevřených dveří
 • www.atlasskolstvi.cz 
  základní informace o školách a nabízených oborech, o přijímacím řízení a o reprezentačních výstavách SŠ v různých koutech republiky
 • www.infoabsolvent.cz 
  informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce, průvodce volbou povolání, orientační profilový test, informace pro absolventy škol, vyhledávání škol a oborů včetně charakteristiky oboru, profilu absolventa, učebního plán
 • https://www.cermat.cz/
  průvodce přijímacího řízení, jednotná přijímací zkouška, ukázky a procvičování testů
 • www.kampodevitce.cz
  aktuální informace o přijímacím řízení, testování předpokladů, testy z ČJ a M, možnost zaregistrovat se a odebírat newslettery
 • www.uradprace.cz
  Úřad práce ČR - Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

 

VELETRH SŠ SCHOLA PRAGENSIS 2022

 

Datum vložení: 4. 11. 2022 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 12. 2022 14:36