ZŠ Nepomucká

Sdružení rodičů

Co je Sdružení rodičů a proč přispívat?

Sdružení rodičů Nepomucká, zapsané v obchodním rejstříku jako spolek s IČO 69346089, je orgán složený vždy z jednoho zástupce z řad rodičů z každé třídy. 

Schází se nejčastěji před třídními schůzkami a řeší s vedením školy podněty ze strany rodičů.

Sdružení rodičů můžete i vy dát podnět k řešení.

Příspěvky jsou čerpány následujícím způsobem:

  • každý třídní učitel dostává 150 Kč na žáka na drobné dárky či odměny a zároveň 2500 Kč paušálně na třídní výlet
  • zbylé prostředky Sdružení využívá na nákup vybavení pro školu, o které požádá vedení školy a je Sdružením schváleno (učebnice, mikroskopy, kurzy zážitkové první pomoci, atp.)